Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot

ks. Ból Adam

Religia

Chrzanowska Maria

Historia, wiedza o społeczeństwie, świetlica

Cyganik Agnieszka

Język angielski, geografia, zajęcia artystyczne

Czerwińska Małgorzata

Matematyka, fizyka

Czyżewska Marta

Doradztwo zawodowe, zajęcia artystyczne

Filipowska Angelika

Edukacja wczesnoszkolna

Jach Dariusz

Historia, wiedza o społeczeństwie

Jakubiec Halina

Biologia, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Janas Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna

Jasiołek Joanna

Edukacja wczesnoszkolna

Jodłowska-Przybyła Bożena

Język angielski, świetlica

Kawula Danuta

Matematyka, informatyka

Kowalik Agata

Religia

Kowalik Aneta

Edukacja wczesnoszkolna

Kroczek Wojciech

Informatyka

Micał Krzysztof

Wychowanie fizyczne

Munio Dorota

Język polski

Pawłowski Rafał

Wychowanie fizyczne

Piwowarczyk Marek

Matematyka, technika

Powązka Elżbieta

Język polski

Rosik Marzena

Język angielski, muzyka, plastyka

Sadko Marcin

Wychowanie fizyczne

Serednicka Małgorzata

Pedagog szkolny, logopeda

Słowik Jadwiga

Przyroda, biologia, chemia

Sobesto Beata

Edukacja przedszkolna

Szydło Władysław

Chemia, informatyka

Urbaniec Jolanta

Nauczyciel bibliotekarz

Urban-Kopeć Magdalena

Język polski

Warywoda Anna

Geografia, fizyka

Wawro Joanna

Edukacja przedszkolna

Wiemer Agnieszka

Język niemiecki, etyka, zajęcia artystyczne

Wilk Agnieszka

Język niemiecki, plastyka, zajęcia artystyczne

Zachara Justyna

Edukacja wczesnoszkolna