DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W LISZKACH

 

Aldona Dymek- dyrektor


Agata Kowalik- wicedyrektor