Poczty sztandarowe wraz z opiekunami ze szkół Gminy Liszki: Zespołu Szkół w Liszkach, Gimnazjum w Mnikowie, Szkoły Podstawowej w Kaszowie, Szkoły Podstawowej w Kaszowie II (Wyźrał) oraz Szkoły Podstawowej w Kryspinowie wzięły udział w dniu 16 września 2016 roku w uroczystościach patriotycznych poświęconych 77 rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę (17 września 1939). Ta rocznica jest jednocześnie obchodzona jako Dzień Sybiraka. Organizatorami tych uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu, Związek Sybiraków oraz Związek Piłsudczyków. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Bazylice Mariackiej. Wśród koncelebransów tej liturgii był ks. Isakowicz-Zaleski. Dziesiątki pocztów sztandarowych ze szkół z całej Małopolski stały wzdłuż całej długości nawy głównej kościoła Mariackiego. Towarzyszyła mi młodzież ze szkół mundurowych oraz Wojsko Polskie. Chór odśpiewał hymn Bogurodzicę, co biorąc pod uwagę charakter uroczystości, która miała uczcić pamięć ludzi prześladowanych i mordowanych za narodowość, patriotyzm i niezachwianą wiarę katolicką, biorąc pod uwagą miejsce i młodzież stojącą dumnie ze swoimi sztandarami,  tak licznie zgromadzoną, ściskało za serce i napawało wyjątkową dumą z dziedzictwa naszych przodków i nadzieją związaną z naszą młodzieżą.  Po Mszy Świętej odbył się przemarsz pod Krzyż Katyński przy kościele św. Idziego, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia i odmówiona modlitwa w intencji pomordowanych, prześladowanych, wywiezionych na Syberię, oraz w intencji pomyślności Ojczyzny. Odbył się także apel pamięci, a Kompania Honorowa Wojska Polskiego oddała salwy honorowe. W ten sposób młodzież naszych szkół reprezentowana przez poczty sztandarowe oddała cześć wszystkim Polakom, którzy byli ofiarami dwóch najstraszliwszych totalitaryzmów w dziejach świata: sowieckiego komunizmu i niemieckiego nazizmu. Oba te zbrodnicze reżimy łączyła nienawiść do Polski i Polaków. Żyjąc w czasach pokoju, mamy obowiązek pamiętać o ludziach, którzy cierpieli, walczyli i ginęli, abyśmy mogli być kolejnym już pokoleniem, które nie doświadczyło okropieństwa wojny i może cieszyć się z życia w wolnej Ojczyźnie. Wiemy bardzo dobrze, że naród, który zapomni o swojej historii i swoich bohaterach nie ma prawa do przyszłości i skazany jest na powolną zagładę. Dlatego wychowujemy naszą młodzież w szacunku do dorobku minionych pokoleń, dla których naturalnym drogowskazem było hasło Bóg Honor i Ojczyzna. Takie uroczystości jak ta, wspierają pracę wychowawczą szkoły i dodają nam wszystkim energii do dalszej pracy.  

Dariusz Jach

ZOBACZ ZDJECIA Z UROCZYSTOSCI

Polecane linki

Gmina Liszki

e-dziennik

Oddziały przedszkolne

UKS 2010 Liszki

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Dzwonki szkolne

  810 - 855

   900 - 945

   955 - 1040

   1050 - 1135

   1140 - 1225

   1235 - 1320

   1325 - 1410

   1415 - 1500